WYGRALIŚMY. TYMCZASOWO ARESZTOWANY ZA… WYKROCZENIE. PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

Naszemu Klientowi przedstawiono zarzut, iż w okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról w celu niedozwolonego wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy, zorganizował a następnie dokonał przewozu samochodem ciężarowym z terytorium Chin przez Czarnogórę na obszar celny Unii Europejskiej znacznej ilości prekursorów w postaci benzylometyloketonu (BMK) i alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN) o masie 260 kg, a następnie przemieścił ww. prekursory z terytorium Chorwacji przez Węgry i Słowację na terytorium Polski, tj. o przestępstwo z art. 61 ustawy narkotykowej (cytat z aktu oskarżenia). Prokurator – licząc na awans za rozpracowanie szajki handlarzy narkotyków – dziarsko wystąpił do sądu o zastosowanie względem naszego Klienta tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, na co sąd przystał. Kiedy nasza Kancelaria wkroczyła do sprawy, Klient przebywał już w areszcie śledczym. Nie był świętoszkiem, aczkolwiek po przeprowadzeniu śledztwa przez współpracowników naszej Kancelarii i zdobyciu prywatnej opinii eksperta od składu chemicznego znalezionych przy Kliencie substancji, wykazaliśmy, że Klientowi można przedstawić co najwyżej zarzut popełnienia wykroczenia z art. 66 ustawy narkotykowej, zagrożonego karą grzywny. Gdy złożyliśmy do akt zgromadzony przez naszą Kancelarię i jej współpracowników materiał dowodowy, prokuratura – nie czekając na rozpoznanie zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu przez Sąd Okręgowy – sama zwolniła naszego Klienta z aresztu.
(Sprawa IX Kp 319/14)
Adw. Dr Iwona Zielinko


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej

Skuteczny Adwokat Kancelaria Warszawa